Ferievikarer/ekstrahjelper

NorDrikk
Nordfjordeid

Selger

NorDrikk
Nordfjord

Sjåfør

NorDrikk
Nordfjordeid

Sjukepleiarar i heimetenesta -heimesjukepleien

Eid Kommune
Nordfjordeid

Vernepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus

Eid Kommune
Nordfjordeid

Sjukepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus

Eid Kommune
Nordfjordeid

Sommervikar

Posten
Stryn

Stasjonsmedarbeidarar

Stryn Bensinstasjon AS
Stryn

Økonomirådgjevar

Selje/Eid Kommune
Selje/Nordfjordeid Kommune

Sjukepleiarar

Volda kommune
Volda

Trainee i landbruksavdelinga

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Landbruksavdelinga i Førde

Undervisning innan drama

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule

Undervisning innan idrettsfag

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule

Undervisning innan musikk

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule

SALS- OG MARKNADSSJEF

Nomek AS
Stryn

Arealplanlegging og sikringstiltak

Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Førde

Rådgjevar

Nav Hornindal
Hornindal

Sjukepleiar

Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune

Høgskuledirektør

Høgskulen i Volda
Volda

Høgskuledirektør

Høgskulen i Volda
Volda

Lærlingar i kontor- og administrasjonsfaget

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Driftsteknikar

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn - Aurland

Rektor Stryn kulturskule

Stryn Kommune
Stryn Kommune

Dagleg leiar Nordfjordnett

Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune

Teiknspråktolkar

Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune