Gravemaskinførar

Kveen AS
Eid/ Stryn/ Lom

Ferievikarar helse og omsorg

Selje kommune
Selje

Ferievikarar kommunale barnehagar 2017

Gloppen Kommune
Gloppen Kommune

Ferievikarar

Bremanger kyrkjelege fellesråd
Bremanger

Reinhaldsoperatører

Vågsøy kommune
Måløy

Driftsoperatør

Vågsøy kommune
Måløy

Ingeniør

Vågsøy kommune
Måløy

Sakshandsamar barneverntenesta

Bremanger kommune
Bremanger

Ferievikar uteseksjonen

Bremanger kommune
Svelgen

Ferievikar reinhaldar uteseksjonen Ytre

Bremanger kommune
Bremanger

Ferievikar reinhaldar Svelgen helsesenter

Bremanger kommune
Svelgen

Ferievikar reinhaldar Hauge legekontor

Bremanger kommune
Hauge

Ferievikar reinhaldar Rådhuset

Bremanger kommune
Svekgen

Ferievikarar pleie- og omsorg

Bremanger kommune
Bremanger

Ferievikarar Helse og omsorg

Vågsøy kommune
Måløy

Trainee

Coast Seafood
Måløy

Pedagogisk leiar

Vågsøy kommune
Måløy

Sjukepleiar v/Gotatoppen avd. Plassen

Gloppen Kommune
Sandane

Avdelingsleiar flyktningtenesta

Stryn kommune
Stryn

Salgssjef

Sunnmørsposten
Ålesund

Rektor Sogndal VGS

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogndal

Ledige stillingar skule/ barnehage

Eid kommune
Nordfjordeid

Tilkallingsvikarar-vernepleietenesta

Eid Kommune
Eid Kommune

Helsefagarbeiar/assistent-vikariat

Eid Kommune
Eid Kommune

Miljøterapeut-vikariat

Eid Kommune
Eid Kommune

Helsefagarbeider

Eid Kommune
Eid Kommune

Miljøterapeuter

Eid Kommune
Eid Kommune

Fagarbeidarar og assistentar

Stryn kommune
Stryn

Barnehagelærarar

Stryn kommune
Stryn

Lærarstillingar

Stryn kommune
Stryn

Vernepleiarar

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Firda Vid. skule- Sandane

Pedagogisk leiar

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Firda Vid. skule- Sandane

Rektor

Stryn Kommune
Stryn

Dagleg leiar

Accountor
Nordfjordeid

Brannbilsjåfør

Vågsøy kommune
Måløy

Rektor Stryn kulturskule

Stryn kommune
Stryn

Lærarstillingar

Vågsøy kommune
Måløy

Butikkmedarbeidar

Fantasi
Sandane

Støtteadvokat

Sogn og Fjordane tingrett
Førde

Ferievikarar eigedomsavdelinga

Vågsøy kommune
Måløy

Helsesekretær v/Gloppen legesenter

Gloppen Kommune
Sandane