Helsesøster 80% fast

Eid kommune
Eid helsestasjon

Bilmekanikar

Berge & Co AS
Stryn

Sjukepleiar

Stryn kommune
Stryn omsorgssenter

Fagleiar

Nordfjordnett
Vågsøy

Dagleg leiar

IKT Nordfjord
Nordfjordeid

Produksjonssjef halvfabrikata

Hagen
Stryn

VA-ingeniør (Prosjektleder utbyggingssprosjekter)

Vågsøy kommune
Vågsøy

Ergoterapeut, vikariat

Vågsøy kommune
Vågsøy

Fastlege/kommuneoverlege

Bremanger kommune
Svelgen Helsesenter

Sjukepleiar, Svelgen Omsorgssenter

Bremanger kommune
Svelgen

Sakshandsamar i barneverntenesta

Bremanger kommune
Svelgen

Sjukepleiar, heimesjukepleien

Bremanger kommune
Svelgen

Helse- og omsorgssjef

Volda kommune

Bilklargjerar

Berge & Co AS
Stryn

Marknadsrådgjevar

Fjordenes Tidende
Måløy

Hjelpearbeidarar

Tak Vest
Nordfjordeid

Leiarar

Tak Vest
Nordfjordeid

Taktekkarar

Tak Vest
Nordfjordeid

Elektrikar

Eid Elektro AS
Nordfjordeid

Organist/kyrkjemusikar

Vågsøy Sokneråd
Vågsøy