Ledige stillingar
Ferievikarer/ekstrahjelper
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Selger
NorDrikk
Nordfjord (23.04.2017)
Sjåfør
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta -heimesjukepleien
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Vernepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Økonomirådgjevar
Selje/Eid Kommune
Selje/Nordfjordeid Kommune (24.04.2017)
Trainee i landbruksavdelinga
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Landbruksavdelinga i Førde (24.04.2017)
Undervisning innan drama
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (25.04.2017)
Undervisning innan idrettsfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Undervisning innan musikk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Rådgjevar
Nav Hornindal
Hornindal (30.04.2017)
Sjukepleiar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (03.05.2017)
Lærlingar i kontor- og administrasjonsfaget
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune (07.05.2017)
Driftsteknikar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn - Aurland (07.05.2017)
Rektor Stryn kulturskule
Stryn Kommune
Stryn Kommune (08.05.2017)
Dagleg leiar Nordfjordnett
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Ferievikarer/ekstrahjelper
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Selger
NorDrikk
Nordfjord (23.04.2017)
Sjåfør
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta -heimesjukepleien
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Vernepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Økonomirådgjevar
Selje/Eid Kommune
Selje/Nordfjordeid Kommune (24.04.2017)
Trainee i landbruksavdelinga
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Landbruksavdelinga i Førde (24.04.2017)
Undervisning innan drama
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (25.04.2017)
Undervisning innan idrettsfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Undervisning innan musikk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Rådgjevar
Nav Hornindal
Hornindal (30.04.2017)
Sjukepleiar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (03.05.2017)
Lærlingar i kontor- og administrasjonsfaget
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune (07.05.2017)
Driftsteknikar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn - Aurland (07.05.2017)
Rektor Stryn kulturskule
Stryn Kommune
Stryn Kommune (08.05.2017)
Dagleg leiar Nordfjordnett
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Ferievikarer/ekstrahjelper
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Selger
NorDrikk
Nordfjord (23.04.2017)
Sjåfør
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta -heimesjukepleien
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Vernepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Økonomirådgjevar
Selje/Eid Kommune
Selje/Nordfjordeid Kommune (24.04.2017)
Trainee i landbruksavdelinga
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Landbruksavdelinga i Førde (24.04.2017)
Undervisning innan drama
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (25.04.2017)
Undervisning innan idrettsfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Undervisning innan musikk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Rådgjevar
Nav Hornindal
Hornindal (30.04.2017)
Sjukepleiar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (03.05.2017)
Lærlingar i kontor- og administrasjonsfaget
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune (07.05.2017)
Driftsteknikar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn - Aurland (07.05.2017)
Rektor Stryn kulturskule
Stryn Kommune
Stryn Kommune (08.05.2017)
Dagleg leiar Nordfjordnett
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Ferievikarer/ekstrahjelper
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Selger
NorDrikk
Nordfjord (23.04.2017)
Sjåfør
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta -heimesjukepleien
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Vernepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Økonomirådgjevar
Selje/Eid Kommune
Selje/Nordfjordeid Kommune (24.04.2017)
Trainee i landbruksavdelinga
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Landbruksavdelinga i Førde (24.04.2017)
Undervisning innan drama
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (25.04.2017)
Undervisning innan idrettsfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Undervisning innan musikk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Rådgjevar
Nav Hornindal
Hornindal (30.04.2017)
Sjukepleiar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (03.05.2017)
Lærlingar i kontor- og administrasjonsfaget
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune (07.05.2017)
Driftsteknikar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn - Aurland (07.05.2017)
Rektor Stryn kulturskule
Stryn Kommune
Stryn Kommune (08.05.2017)
Dagleg leiar Nordfjordnett
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Ferievikarer/ekstrahjelper
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Selger
NorDrikk
Nordfjord (23.04.2017)
Sjåfør
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta -heimesjukepleien
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Vernepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Økonomirådgjevar
Selje/Eid Kommune
Selje/Nordfjordeid Kommune (24.04.2017)
Trainee i landbruksavdelinga
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Landbruksavdelinga i Førde (24.04.2017)
Undervisning innan drama
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (25.04.2017)
Undervisning innan idrettsfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Undervisning innan musikk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Rådgjevar
Nav Hornindal
Hornindal (30.04.2017)
Sjukepleiar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (03.05.2017)
Lærlingar i kontor- og administrasjonsfaget
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune (07.05.2017)
Driftsteknikar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn - Aurland (07.05.2017)
Rektor Stryn kulturskule
Stryn Kommune
Stryn Kommune (08.05.2017)
Dagleg leiar Nordfjordnett
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Ferievikarer/ekstrahjelper
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Selger
NorDrikk
Nordfjord (23.04.2017)
Sjåfør
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta -heimesjukepleien
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Vernepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Økonomirådgjevar
Selje/Eid Kommune
Selje/Nordfjordeid Kommune (24.04.2017)
Trainee i landbruksavdelinga
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Landbruksavdelinga i Førde (24.04.2017)
Undervisning innan drama
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (25.04.2017)
Undervisning innan idrettsfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Undervisning innan musikk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Rådgjevar
Nav Hornindal
Hornindal (30.04.2017)
Sjukepleiar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (03.05.2017)
Lærlingar i kontor- og administrasjonsfaget
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune (07.05.2017)
Driftsteknikar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn - Aurland (07.05.2017)
Rektor Stryn kulturskule
Stryn Kommune
Stryn Kommune (08.05.2017)
Dagleg leiar Nordfjordnett
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Ferievikarer/ekstrahjelper
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Selger
NorDrikk
Nordfjord (23.04.2017)
Sjåfør
NorDrikk
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta -heimesjukepleien
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Vernepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Sjukepleiarar i heimetenesta for psykisk helse og rus
Eid Kommune
Nordfjordeid (23.04.2017)
Økonomirådgjevar
Selje/Eid Kommune
Selje/Nordfjordeid Kommune (24.04.2017)
Trainee i landbruksavdelinga
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Landbruksavdelinga i Førde (24.04.2017)
Undervisning innan drama
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (25.04.2017)
Undervisning innan idrettsfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Undervisning innan musikk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune - Firda vidaregåande skule (26.04.2017)
Rådgjevar
Nav Hornindal
Hornindal (30.04.2017)
Sjukepleiar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (02.05.2017)
Høgskuledirektør
Høgskulen i Volda
Volda (03.05.2017)
Lærlingar i kontor- og administrasjonsfaget
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn og Fjordane Fylkeskommune (07.05.2017)
Driftsteknikar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sogn - Aurland (07.05.2017)
Rektor Stryn kulturskule
Stryn Kommune
Stryn Kommune (08.05.2017)
Dagleg leiar Nordfjordnett
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (08.05.2017)
Klikk her for alle ledige stillingar i
Nordfjordsamkøyringa  |  Fjordenes Tidende