Ledige stillingar
IT-sjef
Hagen AS
Stryn (30.07.2017)
Daglig leder
Frydenbø Bilsenter
Sandane (31.07.2017)
Teamleiar avd. psykisk helse og rus
Vågsøy kommune
Vågsøy (01.08.2017)
Kulturhusmedarbeidar
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Fagkonsulent landbruk - årsvikariat
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Dans
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (03.08.2017)
Konsulent/seniorkonsulent økonomi og rekneskap
Accountor Gloppen
Sandane (07.08.2017)
Konsulent/førstekonsulent kultur
Eid kommune
Nordfjordeid (13.08.2017)
Produksjonsarbeidere
Innvik AS
Innvik (15.08.2017)
Kommunikasjon- og marknadsmedarbeidar
Framtidsfylket AS
Førde (15.08.2017)
Kommunale-/interkommunale psykologistillingar
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Sjukepleiarar heimetenesta
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Arbeidande formann, teknisk drift og anlegg
Vågsøy kommune
Vågsøy (20.08.2017)
Fagleiar fellestenester Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Fagleiar demens og dagopphald Hogatunet
Eid kommune
(20.08.2017)
Fagleiar korrtid og langtid Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Ass. avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Direktør
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Førde (21.08.2017)
Produksjonsplanlegger - ingeniør
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
Økonomi og administrasjon
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
IT-sjef
Hagen AS
Stryn (30.07.2017)
Daglig leder
Frydenbø Bilsenter
Sandane (31.07.2017)
Teamleiar avd. psykisk helse og rus
Vågsøy kommune
Vågsøy (01.08.2017)
Kulturhusmedarbeidar
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Fagkonsulent landbruk - årsvikariat
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Dans
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (03.08.2017)
Konsulent/seniorkonsulent økonomi og rekneskap
Accountor Gloppen
Sandane (07.08.2017)
Konsulent/førstekonsulent kultur
Eid kommune
Nordfjordeid (13.08.2017)
Produksjonsarbeidere
Innvik AS
Innvik (15.08.2017)
Kommunikasjon- og marknadsmedarbeidar
Framtidsfylket AS
Førde (15.08.2017)
Kommunale-/interkommunale psykologistillingar
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Sjukepleiarar heimetenesta
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Arbeidande formann, teknisk drift og anlegg
Vågsøy kommune
Vågsøy (20.08.2017)
Fagleiar fellestenester Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Fagleiar demens og dagopphald Hogatunet
Eid kommune
(20.08.2017)
Fagleiar korrtid og langtid Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Ass. avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Direktør
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Førde (21.08.2017)
Produksjonsplanlegger - ingeniør
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
Økonomi og administrasjon
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
IT-sjef
Hagen AS
Stryn (30.07.2017)
Daglig leder
Frydenbø Bilsenter
Sandane (31.07.2017)
Teamleiar avd. psykisk helse og rus
Vågsøy kommune
Vågsøy (01.08.2017)
Kulturhusmedarbeidar
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Fagkonsulent landbruk - årsvikariat
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Dans
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (03.08.2017)
Konsulent/seniorkonsulent økonomi og rekneskap
Accountor Gloppen
Sandane (07.08.2017)
Konsulent/førstekonsulent kultur
Eid kommune
Nordfjordeid (13.08.2017)
Produksjonsarbeidere
Innvik AS
Innvik (15.08.2017)
Kommunikasjon- og marknadsmedarbeidar
Framtidsfylket AS
Førde (15.08.2017)
Kommunale-/interkommunale psykologistillingar
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Sjukepleiarar heimetenesta
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Arbeidande formann, teknisk drift og anlegg
Vågsøy kommune
Vågsøy (20.08.2017)
Fagleiar fellestenester Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Fagleiar demens og dagopphald Hogatunet
Eid kommune
(20.08.2017)
Fagleiar korrtid og langtid Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Ass. avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Direktør
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Førde (21.08.2017)
Produksjonsplanlegger - ingeniør
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
Økonomi og administrasjon
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
IT-sjef
Hagen AS
Stryn (30.07.2017)
Daglig leder
Frydenbø Bilsenter
Sandane (31.07.2017)
Teamleiar avd. psykisk helse og rus
Vågsøy kommune
Vågsøy (01.08.2017)
Kulturhusmedarbeidar
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Fagkonsulent landbruk - årsvikariat
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Dans
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (03.08.2017)
Konsulent/seniorkonsulent økonomi og rekneskap
Accountor Gloppen
Sandane (07.08.2017)
Konsulent/førstekonsulent kultur
Eid kommune
Nordfjordeid (13.08.2017)
Produksjonsarbeidere
Innvik AS
Innvik (15.08.2017)
Kommunikasjon- og marknadsmedarbeidar
Framtidsfylket AS
Førde (15.08.2017)
Kommunale-/interkommunale psykologistillingar
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Sjukepleiarar heimetenesta
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Arbeidande formann, teknisk drift og anlegg
Vågsøy kommune
Vågsøy (20.08.2017)
Fagleiar fellestenester Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Fagleiar demens og dagopphald Hogatunet
Eid kommune
(20.08.2017)
Fagleiar korrtid og langtid Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Ass. avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Direktør
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Førde (21.08.2017)
Produksjonsplanlegger - ingeniør
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
Økonomi og administrasjon
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
IT-sjef
Hagen AS
Stryn (30.07.2017)
Daglig leder
Frydenbø Bilsenter
Sandane (31.07.2017)
Teamleiar avd. psykisk helse og rus
Vågsøy kommune
Vågsøy (01.08.2017)
Kulturhusmedarbeidar
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Fagkonsulent landbruk - årsvikariat
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Dans
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (03.08.2017)
Konsulent/seniorkonsulent økonomi og rekneskap
Accountor Gloppen
Sandane (07.08.2017)
Konsulent/førstekonsulent kultur
Eid kommune
Nordfjordeid (13.08.2017)
Produksjonsarbeidere
Innvik AS
Innvik (15.08.2017)
Kommunikasjon- og marknadsmedarbeidar
Framtidsfylket AS
Førde (15.08.2017)
Kommunale-/interkommunale psykologistillingar
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Sjukepleiarar heimetenesta
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Arbeidande formann, teknisk drift og anlegg
Vågsøy kommune
Vågsøy (20.08.2017)
Fagleiar fellestenester Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Fagleiar demens og dagopphald Hogatunet
Eid kommune
(20.08.2017)
Fagleiar korrtid og langtid Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Ass. avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Direktør
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Førde (21.08.2017)
Produksjonsplanlegger - ingeniør
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
Økonomi og administrasjon
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
IT-sjef
Hagen AS
Stryn (30.07.2017)
Daglig leder
Frydenbø Bilsenter
Sandane (31.07.2017)
Teamleiar avd. psykisk helse og rus
Vågsøy kommune
Vågsøy (01.08.2017)
Kulturhusmedarbeidar
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Fagkonsulent landbruk - årsvikariat
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Dans
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (03.08.2017)
Konsulent/seniorkonsulent økonomi og rekneskap
Accountor Gloppen
Sandane (07.08.2017)
Konsulent/førstekonsulent kultur
Eid kommune
Nordfjordeid (13.08.2017)
Produksjonsarbeidere
Innvik AS
Innvik (15.08.2017)
Kommunikasjon- og marknadsmedarbeidar
Framtidsfylket AS
Førde (15.08.2017)
Kommunale-/interkommunale psykologistillingar
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Sjukepleiarar heimetenesta
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Arbeidande formann, teknisk drift og anlegg
Vågsøy kommune
Vågsøy (20.08.2017)
Fagleiar fellestenester Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Fagleiar demens og dagopphald Hogatunet
Eid kommune
(20.08.2017)
Fagleiar korrtid og langtid Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Ass. avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Direktør
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Førde (21.08.2017)
Produksjonsplanlegger - ingeniør
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
Økonomi og administrasjon
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
IT-sjef
Hagen AS
Stryn (30.07.2017)
Daglig leder
Frydenbø Bilsenter
Sandane (31.07.2017)
Teamleiar avd. psykisk helse og rus
Vågsøy kommune
Vågsøy (01.08.2017)
Kulturhusmedarbeidar
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Fagkonsulent landbruk - årsvikariat
Stryn kommune
Stryn (01.08.2017)
Dans
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (03.08.2017)
Konsulent/seniorkonsulent økonomi og rekneskap
Accountor Gloppen
Sandane (07.08.2017)
Konsulent/førstekonsulent kultur
Eid kommune
Nordfjordeid (13.08.2017)
Produksjonsarbeidere
Innvik AS
Innvik (15.08.2017)
Kommunikasjon- og marknadsmedarbeidar
Framtidsfylket AS
Førde (15.08.2017)
Kommunale-/interkommunale psykologistillingar
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Sjukepleiarar heimetenesta
Eid kommune
Nordfjordeid (18.08.2017)
Arbeidande formann, teknisk drift og anlegg
Vågsøy kommune
Vågsøy (20.08.2017)
Fagleiar fellestenester Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Fagleiar demens og dagopphald Hogatunet
Eid kommune
(20.08.2017)
Fagleiar korrtid og langtid Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Ass. avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Avdelingsleiar Hogatunet
Eid kommune
Nordfjordeid (20.08.2017)
Direktør
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Førde (21.08.2017)
Produksjonsplanlegger - ingeniør
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
Økonomi og administrasjon
West Mekan Produksjon AS
Nordfjordeid (25.08.2017)
Klikk her for alle ledige stillingar i
Nordfjordsamkøyringa  |  Fjordenes Tidende