Ledige stillingar
Bibliotekar/rådgjevar fylkesbiblioteket
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Førde (20.09.2017)
Ergoterapeut 100% vikariat
Stryn kommune
Stryn (21.09.2017)
Sjukepleiar 75%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Sjukepleiar 100%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Lærar 100%, vikariat
Eid kommune
Nordfjordeid skule (22.09.2017)
Dagleg leiar
Mona Vekst
Sandane (22.09.2017)
Teiknspråktolk
Vågsøy kommune
Deknepollen (24.09.2017)
Delemedarbeidar
Berge & Co As
Stryn (25.09.2017)
Bilmekanikarlærling
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Prosjektingeniør tavleproduksjon
EId Elektro AS
Nordfjordeid (25.09.2017)
Dagleg leiar
Skårhaug Taktekk as
Nordfjordeid (25.09.2017)
Økonomimedarbeidar
Nordfjord Miljøverk
Sandane (25.09.2017)
Avdelingsleiar
Eid kommune
Hogatunet bu- og behandlingssenter (25.09.2017)
Personalansvarleg
Hotel Alexandra
Loen (25.09.2017)
Byggesaksbehandlar
Vågsøy kommune
Måløy (01.10.2017)
Driftsoperatør/røktar
Sande Settefisk AS
Rygg,Gloppen (16.10.2017)
Bibliotekar/rådgjevar fylkesbiblioteket
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Førde (20.09.2017)
Ergoterapeut 100% vikariat
Stryn kommune
Stryn (21.09.2017)
Sjukepleiar 75%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Sjukepleiar 100%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Lærar 100%, vikariat
Eid kommune
Nordfjordeid skule (22.09.2017)
Dagleg leiar
Mona Vekst
Sandane (22.09.2017)
Teiknspråktolk
Vågsøy kommune
Deknepollen (24.09.2017)
Delemedarbeidar
Berge & Co As
Stryn (25.09.2017)
Bilmekanikarlærling
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Prosjektingeniør tavleproduksjon
EId Elektro AS
Nordfjordeid (25.09.2017)
Dagleg leiar
Skårhaug Taktekk as
Nordfjordeid (25.09.2017)
Økonomimedarbeidar
Nordfjord Miljøverk
Sandane (25.09.2017)
Avdelingsleiar
Eid kommune
Hogatunet bu- og behandlingssenter (25.09.2017)
Personalansvarleg
Hotel Alexandra
Loen (25.09.2017)
Byggesaksbehandlar
Vågsøy kommune
Måløy (01.10.2017)
Driftsoperatør/røktar
Sande Settefisk AS
Rygg,Gloppen (16.10.2017)
Bibliotekar/rådgjevar fylkesbiblioteket
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Førde (20.09.2017)
Ergoterapeut 100% vikariat
Stryn kommune
Stryn (21.09.2017)
Sjukepleiar 75%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Sjukepleiar 100%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Lærar 100%, vikariat
Eid kommune
Nordfjordeid skule (22.09.2017)
Dagleg leiar
Mona Vekst
Sandane (22.09.2017)
Teiknspråktolk
Vågsøy kommune
Deknepollen (24.09.2017)
Delemedarbeidar
Berge & Co As
Stryn (25.09.2017)
Bilmekanikarlærling
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Prosjektingeniør tavleproduksjon
EId Elektro AS
Nordfjordeid (25.09.2017)
Dagleg leiar
Skårhaug Taktekk as
Nordfjordeid (25.09.2017)
Økonomimedarbeidar
Nordfjord Miljøverk
Sandane (25.09.2017)
Avdelingsleiar
Eid kommune
Hogatunet bu- og behandlingssenter (25.09.2017)
Personalansvarleg
Hotel Alexandra
Loen (25.09.2017)
Byggesaksbehandlar
Vågsøy kommune
Måløy (01.10.2017)
Driftsoperatør/røktar
Sande Settefisk AS
Rygg,Gloppen (16.10.2017)
Bibliotekar/rådgjevar fylkesbiblioteket
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Førde (20.09.2017)
Ergoterapeut 100% vikariat
Stryn kommune
Stryn (21.09.2017)
Sjukepleiar 75%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Sjukepleiar 100%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Lærar 100%, vikariat
Eid kommune
Nordfjordeid skule (22.09.2017)
Dagleg leiar
Mona Vekst
Sandane (22.09.2017)
Teiknspråktolk
Vågsøy kommune
Deknepollen (24.09.2017)
Delemedarbeidar
Berge & Co As
Stryn (25.09.2017)
Bilmekanikarlærling
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Prosjektingeniør tavleproduksjon
EId Elektro AS
Nordfjordeid (25.09.2017)
Dagleg leiar
Skårhaug Taktekk as
Nordfjordeid (25.09.2017)
Økonomimedarbeidar
Nordfjord Miljøverk
Sandane (25.09.2017)
Avdelingsleiar
Eid kommune
Hogatunet bu- og behandlingssenter (25.09.2017)
Personalansvarleg
Hotel Alexandra
Loen (25.09.2017)
Byggesaksbehandlar
Vågsøy kommune
Måløy (01.10.2017)
Driftsoperatør/røktar
Sande Settefisk AS
Rygg,Gloppen (16.10.2017)
Bibliotekar/rådgjevar fylkesbiblioteket
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Førde (20.09.2017)
Ergoterapeut 100% vikariat
Stryn kommune
Stryn (21.09.2017)
Sjukepleiar 75%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Sjukepleiar 100%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Lærar 100%, vikariat
Eid kommune
Nordfjordeid skule (22.09.2017)
Dagleg leiar
Mona Vekst
Sandane (22.09.2017)
Teiknspråktolk
Vågsøy kommune
Deknepollen (24.09.2017)
Delemedarbeidar
Berge & Co As
Stryn (25.09.2017)
Bilmekanikarlærling
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Prosjektingeniør tavleproduksjon
EId Elektro AS
Nordfjordeid (25.09.2017)
Dagleg leiar
Skårhaug Taktekk as
Nordfjordeid (25.09.2017)
Økonomimedarbeidar
Nordfjord Miljøverk
Sandane (25.09.2017)
Avdelingsleiar
Eid kommune
Hogatunet bu- og behandlingssenter (25.09.2017)
Personalansvarleg
Hotel Alexandra
Loen (25.09.2017)
Byggesaksbehandlar
Vågsøy kommune
Måløy (01.10.2017)
Driftsoperatør/røktar
Sande Settefisk AS
Rygg,Gloppen (16.10.2017)
Bibliotekar/rådgjevar fylkesbiblioteket
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Førde (20.09.2017)
Ergoterapeut 100% vikariat
Stryn kommune
Stryn (21.09.2017)
Sjukepleiar 75%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Sjukepleiar 100%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Lærar 100%, vikariat
Eid kommune
Nordfjordeid skule (22.09.2017)
Dagleg leiar
Mona Vekst
Sandane (22.09.2017)
Teiknspråktolk
Vågsøy kommune
Deknepollen (24.09.2017)
Delemedarbeidar
Berge & Co As
Stryn (25.09.2017)
Bilmekanikarlærling
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Prosjektingeniør tavleproduksjon
EId Elektro AS
Nordfjordeid (25.09.2017)
Dagleg leiar
Skårhaug Taktekk as
Nordfjordeid (25.09.2017)
Økonomimedarbeidar
Nordfjord Miljøverk
Sandane (25.09.2017)
Avdelingsleiar
Eid kommune
Hogatunet bu- og behandlingssenter (25.09.2017)
Personalansvarleg
Hotel Alexandra
Loen (25.09.2017)
Byggesaksbehandlar
Vågsøy kommune
Måløy (01.10.2017)
Driftsoperatør/røktar
Sande Settefisk AS
Rygg,Gloppen (16.10.2017)
Bibliotekar/rådgjevar fylkesbiblioteket
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Førde (20.09.2017)
Ergoterapeut 100% vikariat
Stryn kommune
Stryn (21.09.2017)
Sjukepleiar 75%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Sjukepleiar 100%
Stryn kommune
Vikane omsorgssenter (21.09.2017)
Lærar 100%, vikariat
Eid kommune
Nordfjordeid skule (22.09.2017)
Dagleg leiar
Mona Vekst
Sandane (22.09.2017)
Teiknspråktolk
Vågsøy kommune
Deknepollen (24.09.2017)
Delemedarbeidar
Berge & Co As
Stryn (25.09.2017)
Bilmekanikarlærling
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Deknepollen (25.09.2017)
Prosjektingeniør tavleproduksjon
EId Elektro AS
Nordfjordeid (25.09.2017)
Dagleg leiar
Skårhaug Taktekk as
Nordfjordeid (25.09.2017)
Økonomimedarbeidar
Nordfjord Miljøverk
Sandane (25.09.2017)
Avdelingsleiar
Eid kommune
Hogatunet bu- og behandlingssenter (25.09.2017)
Personalansvarleg
Hotel Alexandra
Loen (25.09.2017)
Byggesaksbehandlar
Vågsøy kommune
Måløy (01.10.2017)
Driftsoperatør/røktar
Sande Settefisk AS
Rygg,Gloppen (16.10.2017)
Klikk her for alle ledige stillingar i
Nordfjordsamkøyringa  |  Fjordenes Tidende