Ledige stillingar
Helsesøster 80% fast
Eid kommune
Eid helsestasjon (20.11.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Stryn (20.11.2017)
Sjukepleiar
Stryn kommune
Stryn omsorgssenter (22.11.2017)
Fagleiar
Nordfjordnett
Vågsøy (25.11.2017)
Dagleg leiar
IKT Nordfjord
Nordfjordeid (25.11.2017)
Produksjonssjef halvfabrikata
Hagen
Stryn (26.11.2017)
VA-ingeniør (Prosjektleder utbyggingssprosjekter)
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Ergoterapeut, vikariat
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Helse- og omsorgssjef
Volda kommune
(26.11.2017)
Bilklargjerar
Berge & Co AS
Stryn (27.11.2017)
Hjelpearbeidarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Leiarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Taktekkarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Elektrikar
Eid Elektro AS
Nordfjordeid (01.12.2017)
Organist/kyrkjemusikar
Vågsøy Sokneråd
Vågsøy (15.12.2017)
Helsesøster 80% fast
Eid kommune
Eid helsestasjon (20.11.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Stryn (20.11.2017)
Sjukepleiar
Stryn kommune
Stryn omsorgssenter (22.11.2017)
Fagleiar
Nordfjordnett
Vågsøy (25.11.2017)
Dagleg leiar
IKT Nordfjord
Nordfjordeid (25.11.2017)
Produksjonssjef halvfabrikata
Hagen
Stryn (26.11.2017)
VA-ingeniør (Prosjektleder utbyggingssprosjekter)
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Ergoterapeut, vikariat
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Helse- og omsorgssjef
Volda kommune
(26.11.2017)
Bilklargjerar
Berge & Co AS
Stryn (27.11.2017)
Hjelpearbeidarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Leiarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Taktekkarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Elektrikar
Eid Elektro AS
Nordfjordeid (01.12.2017)
Organist/kyrkjemusikar
Vågsøy Sokneråd
Vågsøy (15.12.2017)
Helsesøster 80% fast
Eid kommune
Eid helsestasjon (20.11.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Stryn (20.11.2017)
Sjukepleiar
Stryn kommune
Stryn omsorgssenter (22.11.2017)
Fagleiar
Nordfjordnett
Vågsøy (25.11.2017)
Dagleg leiar
IKT Nordfjord
Nordfjordeid (25.11.2017)
Produksjonssjef halvfabrikata
Hagen
Stryn (26.11.2017)
VA-ingeniør (Prosjektleder utbyggingssprosjekter)
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Ergoterapeut, vikariat
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Helse- og omsorgssjef
Volda kommune
(26.11.2017)
Bilklargjerar
Berge & Co AS
Stryn (27.11.2017)
Hjelpearbeidarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Leiarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Taktekkarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Elektrikar
Eid Elektro AS
Nordfjordeid (01.12.2017)
Organist/kyrkjemusikar
Vågsøy Sokneråd
Vågsøy (15.12.2017)
Helsesøster 80% fast
Eid kommune
Eid helsestasjon (20.11.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Stryn (20.11.2017)
Sjukepleiar
Stryn kommune
Stryn omsorgssenter (22.11.2017)
Fagleiar
Nordfjordnett
Vågsøy (25.11.2017)
Dagleg leiar
IKT Nordfjord
Nordfjordeid (25.11.2017)
Produksjonssjef halvfabrikata
Hagen
Stryn (26.11.2017)
VA-ingeniør (Prosjektleder utbyggingssprosjekter)
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Ergoterapeut, vikariat
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Helse- og omsorgssjef
Volda kommune
(26.11.2017)
Bilklargjerar
Berge & Co AS
Stryn (27.11.2017)
Hjelpearbeidarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Leiarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Taktekkarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Elektrikar
Eid Elektro AS
Nordfjordeid (01.12.2017)
Organist/kyrkjemusikar
Vågsøy Sokneråd
Vågsøy (15.12.2017)
Helsesøster 80% fast
Eid kommune
Eid helsestasjon (20.11.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Stryn (20.11.2017)
Sjukepleiar
Stryn kommune
Stryn omsorgssenter (22.11.2017)
Fagleiar
Nordfjordnett
Vågsøy (25.11.2017)
Dagleg leiar
IKT Nordfjord
Nordfjordeid (25.11.2017)
Produksjonssjef halvfabrikata
Hagen
Stryn (26.11.2017)
VA-ingeniør (Prosjektleder utbyggingssprosjekter)
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Ergoterapeut, vikariat
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Helse- og omsorgssjef
Volda kommune
(26.11.2017)
Bilklargjerar
Berge & Co AS
Stryn (27.11.2017)
Hjelpearbeidarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Leiarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Taktekkarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Elektrikar
Eid Elektro AS
Nordfjordeid (01.12.2017)
Organist/kyrkjemusikar
Vågsøy Sokneråd
Vågsøy (15.12.2017)
Helsesøster 80% fast
Eid kommune
Eid helsestasjon (20.11.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Stryn (20.11.2017)
Sjukepleiar
Stryn kommune
Stryn omsorgssenter (22.11.2017)
Fagleiar
Nordfjordnett
Vågsøy (25.11.2017)
Dagleg leiar
IKT Nordfjord
Nordfjordeid (25.11.2017)
Produksjonssjef halvfabrikata
Hagen
Stryn (26.11.2017)
VA-ingeniør (Prosjektleder utbyggingssprosjekter)
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Ergoterapeut, vikariat
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Helse- og omsorgssjef
Volda kommune
(26.11.2017)
Bilklargjerar
Berge & Co AS
Stryn (27.11.2017)
Hjelpearbeidarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Leiarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Taktekkarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Elektrikar
Eid Elektro AS
Nordfjordeid (01.12.2017)
Organist/kyrkjemusikar
Vågsøy Sokneråd
Vågsøy (15.12.2017)
Helsesøster 80% fast
Eid kommune
Eid helsestasjon (20.11.2017)
Bilmekanikar
Berge & Co AS
Stryn (20.11.2017)
Sjukepleiar
Stryn kommune
Stryn omsorgssenter (22.11.2017)
Fagleiar
Nordfjordnett
Vågsøy (25.11.2017)
Dagleg leiar
IKT Nordfjord
Nordfjordeid (25.11.2017)
Produksjonssjef halvfabrikata
Hagen
Stryn (26.11.2017)
VA-ingeniør (Prosjektleder utbyggingssprosjekter)
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Ergoterapeut, vikariat
Vågsøy kommune
Vågsøy (26.11.2017)
Helse- og omsorgssjef
Volda kommune
(26.11.2017)
Bilklargjerar
Berge & Co AS
Stryn (27.11.2017)
Hjelpearbeidarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Leiarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Taktekkarar
Tak Vest
Nordfjordeid (30.11.2017)
Elektrikar
Eid Elektro AS
Nordfjordeid (01.12.2017)
Organist/kyrkjemusikar
Vågsøy Sokneråd
Vågsøy (15.12.2017)
Klikk her for alle ledige stillingar i
Nordfjordsamkøyringa  |  Fjordenes Tidende