Ledige stillingar
Overingeniør
Nordfjord Skifterett
Nordfjordeid (26.05.2017)
Ekspressbussjåfør
Nettbuss
Stryn (27.05.2017)
Lærar i Spansk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Elevassistent
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Styrar Vikalida Barnehage
Stryn kommune
Stryn (01.06.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Arealplanleggjar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Betongarbeidere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Tømrere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Kyrkjelydsarbeidar
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Kyrkjelydspedagog
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Tenesteleiar Velferd
Vågsøy Kommune
Måløy (03.06.2017)
Jordmødre
Helse Førde
Nordfjord sjukehus (04.06.2017)
Butikkmedarbeidar
Coop Marked Hornindal
Hornindal (05.06.2017)
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Eid og Vågsøy (11.06.2017)
Assisterende direktør
Vest-Norges Fiskesalslag
Måløy (18.06.2017)
Overingeniør
Nordfjord Skifterett
Nordfjordeid (26.05.2017)
Ekspressbussjåfør
Nettbuss
Stryn (27.05.2017)
Lærar i Spansk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Elevassistent
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Styrar Vikalida Barnehage
Stryn kommune
Stryn (01.06.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Arealplanleggjar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Betongarbeidere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Tømrere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Kyrkjelydsarbeidar
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Kyrkjelydspedagog
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Tenesteleiar Velferd
Vågsøy Kommune
Måløy (03.06.2017)
Jordmødre
Helse Førde
Nordfjord sjukehus (04.06.2017)
Butikkmedarbeidar
Coop Marked Hornindal
Hornindal (05.06.2017)
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Eid og Vågsøy (11.06.2017)
Assisterende direktør
Vest-Norges Fiskesalslag
Måløy (18.06.2017)
Overingeniør
Nordfjord Skifterett
Nordfjordeid (26.05.2017)
Ekspressbussjåfør
Nettbuss
Stryn (27.05.2017)
Lærar i Spansk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Elevassistent
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Styrar Vikalida Barnehage
Stryn kommune
Stryn (01.06.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Arealplanleggjar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Betongarbeidere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Tømrere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Kyrkjelydsarbeidar
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Kyrkjelydspedagog
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Tenesteleiar Velferd
Vågsøy Kommune
Måløy (03.06.2017)
Jordmødre
Helse Førde
Nordfjord sjukehus (04.06.2017)
Butikkmedarbeidar
Coop Marked Hornindal
Hornindal (05.06.2017)
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Eid og Vågsøy (11.06.2017)
Assisterende direktør
Vest-Norges Fiskesalslag
Måløy (18.06.2017)
Overingeniør
Nordfjord Skifterett
Nordfjordeid (26.05.2017)
Ekspressbussjåfør
Nettbuss
Stryn (27.05.2017)
Lærar i Spansk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Elevassistent
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Styrar Vikalida Barnehage
Stryn kommune
Stryn (01.06.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Arealplanleggjar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Betongarbeidere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Tømrere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Kyrkjelydsarbeidar
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Kyrkjelydspedagog
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Tenesteleiar Velferd
Vågsøy Kommune
Måløy (03.06.2017)
Jordmødre
Helse Førde
Nordfjord sjukehus (04.06.2017)
Butikkmedarbeidar
Coop Marked Hornindal
Hornindal (05.06.2017)
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Eid og Vågsøy (11.06.2017)
Assisterende direktør
Vest-Norges Fiskesalslag
Måløy (18.06.2017)
Overingeniør
Nordfjord Skifterett
Nordfjordeid (26.05.2017)
Ekspressbussjåfør
Nettbuss
Stryn (27.05.2017)
Lærar i Spansk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Elevassistent
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Styrar Vikalida Barnehage
Stryn kommune
Stryn (01.06.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Arealplanleggjar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Betongarbeidere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Tømrere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Kyrkjelydsarbeidar
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Kyrkjelydspedagog
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Tenesteleiar Velferd
Vågsøy Kommune
Måløy (03.06.2017)
Jordmødre
Helse Førde
Nordfjord sjukehus (04.06.2017)
Butikkmedarbeidar
Coop Marked Hornindal
Hornindal (05.06.2017)
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Eid og Vågsøy (11.06.2017)
Assisterende direktør
Vest-Norges Fiskesalslag
Måløy (18.06.2017)
Overingeniør
Nordfjord Skifterett
Nordfjordeid (26.05.2017)
Ekspressbussjåfør
Nettbuss
Stryn (27.05.2017)
Lærar i Spansk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Elevassistent
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Styrar Vikalida Barnehage
Stryn kommune
Stryn (01.06.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Arealplanleggjar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Betongarbeidere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Tømrere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Kyrkjelydsarbeidar
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Kyrkjelydspedagog
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Tenesteleiar Velferd
Vågsøy Kommune
Måløy (03.06.2017)
Jordmødre
Helse Førde
Nordfjord sjukehus (04.06.2017)
Butikkmedarbeidar
Coop Marked Hornindal
Hornindal (05.06.2017)
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Eid og Vågsøy (11.06.2017)
Assisterende direktør
Vest-Norges Fiskesalslag
Måløy (18.06.2017)
Overingeniør
Nordfjord Skifterett
Nordfjordeid (26.05.2017)
Ekspressbussjåfør
Nettbuss
Stryn (27.05.2017)
Lærar i Spansk
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Lærar i helse - og oppvekstfag
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Sandane (28.05.2017)
Elevassistent
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Gloppen kommune -Sandane (28.05.2017)
Styrar Vikalida Barnehage
Stryn kommune
Stryn (01.06.2017)
Teiknspråktolkar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Arealplanleggjar
Vågsøy Kommune
Vågsøy Kommune (01.06.2017)
Betongarbeidere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Tømrere
Dragebygg AS
Selje Kommune (01.06.2017)
Kyrkjelydsarbeidar
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Kyrkjelydspedagog
Den Norske kyrkja
Nordfjordeid (01.06.2017)
Tenesteleiar Velferd
Vågsøy Kommune
Måløy (03.06.2017)
Jordmødre
Helse Førde
Nordfjord sjukehus (04.06.2017)
Butikkmedarbeidar
Coop Marked Hornindal
Hornindal (05.06.2017)
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Eid og Vågsøy (11.06.2017)
Assisterende direktør
Vest-Norges Fiskesalslag
Måløy (18.06.2017)
Klikk her for alle ledige stillingar i
Nordfjordsamkøyringa  |  Fjordenes Tidende