Tekniske spesifikasjonar
Format WEB:
Toppbanner 980x 150 pikslar/980 x 300 pikslar
Skyskrapar 180 x 500 pikslar
Stor knapp 180 x 120 pikslar

Leveringsfrist:
2 dagar før kampanjestart.

Filtype:
JPG/JPEG, GIF og SWF.
Ved bruk av flash-annonsar bør det leggjast ved ein fallback annonse (.gif eller .jpg) slik at brukarar som ikkje får opp flash-annonsar, òg får vist ei annonse.

Landingsside:
Viss annonsa skal linkast til ein url, må denne vere lagt ved.

ClickTAG:
For at annonsa skal fungere optimalt i alle avisene, bør det lagast to versjonar:
- Ein versjon med clickTAG lagt inn i flash-fila på vanleg måte
- Ein versjon der url er innebygd i flash-fila.
Det er mogleg å linke annonsa til ni -9- landingssider. ClickTag 1, ClickTag 2 … osb vert nytta.

Problem med pop-ups
Nettannonsar som lagast med Action Script 3 kan ha problem med å opne eit nytt vindauge ved klikk.
Difor rår vi til at Action Script 1 eller 2 vert nytta.
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | Nordfjordsamkøyringa © 2010 | digikom web - en smart løsning fra digikom as