100% Nordfjord
Nordfjordsamkøyringa tilbyr deg ein mediemiks beståande av både avis og nett. Det gjer at bodskapet ditt blir repetert på fleire stader og samstundes betyr det
at du når ut til fleire kundar. Når du annonserer i Nordfjordsamkøyringa, betalar du kun for to aviser og får heile fire aviser på kjøpet. Når du har ei "stilling ledig" annonse i papirutgåvene, kjem denne i tillegg på våre nettstadar.

Med ei husstandsdekning på 89.2% i Nordfjord og 35.000 lesarar, er Nordfjordsamkøyringa ditt verktøy for å nå heile Nordfjord, og vel så det, i ein smekk.


test
Kontakt
Nordfjordsamkøyringa
Postboks 55, 6701 Måløy
Tlf: 57 84 90 27
Fax: 57 85 90 01
E-post: nordfj@fjt.no
www.nordfjordsamkoyringa.no
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | Nordfjordsamkøyringa © 2010 | digikom web - en smart løsning fra digikom as