Annonseprisar 2014
Alm. plass:
Minste annonsestørrelse,
f. eks. modul 22b i svart/kvit kr 3.540,-

Stilling ledig:
Minste annonsestørrelse,
f.eks. modul 22b i svart/kvit kr 4.710,-

Tekstside:
Minste annonsestørrelse,
f.eks. modul 22b i svart/kvit kr 5.580,-

1.side:
Minste annonsestørrelse,
modul 11, kun fargar kr 5.130,-

Nettannonsar:
Web:
Toppbanner 980x150 px:kr. 0,20,- pr visning.
Toppbanner 980x300 px:kr. 0,30,- pr visning.
Skyskraper 1 180x500 px: kr 0,18,- pr visning.
Skyskraper 2 180x500 px: kr 0,16,- pr visning.
Skyskraper sticky 180x500 px: kr 0,20,- pr visning.

Mobil:
Toppbanner 600x300 px: kr 0,20,- pr visning.
Toppbanner 600x600 px: kr 0,30,- pr visning.
Midtbanner1 600x300 px: kr 0,18,- pr visning.
Bunnbanner 600x600 px: kr 0,10,- pr visning.

Heilsider:
Annonseside svart/kvit kr 35.400,-
Annonseside fargar kr 48.900,-
Stilling ledig svart/kvit kr 47.100,-
Stilling ledig, fargar kr 60.600,-
Tekstside svart/kvit kr 46.500,-
Tekstside fargar kr 60.000,-

Årsavtalar og gangerabattar:
Etter avtale.
Alle prisar er eks. mva
Prisliste 2014

Kontakt
Nordfjordsamkøyringa
Postboks 55, 6701 Måløy
Tlf: 57 84 90 27
Fax: 57 85 90 01
E-post: nordfj@fjt.no
www.nordfjordsamkoyringa.no
Tekniske opplysningar
Annonseside: 6 spalter a 38 mm
Tekstside: 5 spalter a 46 mm
Spaltehøgde: 365 mm
Fristar
Bestillingsfrist: 2 dagar
Materiellfrist: 2 dagar
Avbestillingsfrist: 2 dagar
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) | Nordfjordsamkøyringa © 2010 | digikom web - en smart løsning fra digikom as